สำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

สามารถติดตามข่าวสารของคานอะคาเดมี่ภาคภาษาไทยได้ที่เพจเฟสบุคของเรา

ไปยังเพจ facebook

สำหรับอาสาสมัครที่สนใจแปล

สามารถเข้ากลุ่มนักแปล ทั้งซับไตเติ้ลวิดีโอและเว็บไซต์ได้ที่กลุ่มเฟสบุคของเรา

ไปยังกลุ่ม facebook

คณิตศาสตร์ตามวิชา
คณิตปฐมวัย เลขคณิต ก่อนพีชคณิต เรขาคณิตพื้นฐาน
พีชคณิตพื้นฐาน พีชคณิต I เรขาคณิต พีชคณิต II
ตรีโกณมิติ ความน่าจะเป็นและสถิติ พรีแคลคูลัสแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ แคลคูลัสหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิตเชิงเส้น
คณิตคิดสนุก
คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น
อนุบาล เกรด 1 เกรด 2 เกรด 3
เกรด 4 เกรด 5 เกรด 6 เกรด 7
เกรด 8 เกรด 7 (NCERT)
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี เคมีอินทรีย์ ชีววิทยา
จักรวาลและดาราศาสตร์ สุขภาพและการแพทย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศิลปะและมนุษยศาสตร์
ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์อเมริกัน ประวัติศาสตร์ศิลปะ ไวยากรณ์
เศรษฐศาสตร์และการเงิน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค ไฟแนนซ์และตลาดทุน การเป็นผู้ประกอบการ
เตรียมสอบ
SAT MCAT GMATIIT JEE
NCLEX-RN
หน่วยงานที่ร่วมมือ
โรงเรียนแพทย์สแตนฟอร์ด 23andMe Pixar in a box
(ไม่มีโดเมน)
แหล่งข้อมูลสำหรับโค้ช แหล่งข้อมูล

ผู้สนับสนุน

คานอะคาเดมี่ภาคภาษาไทยขอขอบคุณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่สนับสนุนการพากย์เสียงวิดีโอคานอะคาเดมี่เป็นภาษาไทย

ข้อเสนอแนะ

หากพบข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแปล และการจัดการสื่อการศึกษาจากคานอะคาเดมี่ กรุณาส่งข้อความบอกเราที่เพจเฟสบุค ที่นี่


เกี่ยวกับเรา

คานอะคาเดมี่ภาคภาษาไทย เป็นเว็บไซต์เผยแพร่สื่อการศึกษาจาก คานอะคาเดมี่ (Khan Academy) ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ง่าย ก่อนที่เว็บไซต์คานอะคาเดมี่ภาคภาษาไทยเต็มรูปแบบจะเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการ