คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > เกรด 3

การบวกและการลบ
แผนการบวกเลขสองหลักและสามหลักการแตกปัญหาการบวกเลข 3 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกโดยใช้กลุ่มละ 10 กับ 100| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบบนเส้นจำนวน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |