คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > เกรด 2

ค่าประจำหลัก
การเปรียบเทียบเลข 3 หลักการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบไม่เกิน 100
การบวกซ้ำการบวกซ้ำ - การตัดผม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวก 1 กับ 10การบวก 1 กับการบวก 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้าใจค่าประจำหลักเมื่อบวกหลักสิบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้าใจค่าประจำหลักเมื่อบวกหลักหน่วย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบ 1 กับ 10การลบ 1 กับการลบ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบ 1 โดยใช้ค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบ 10 โดยใช้ค่าประจำหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเลขสองหลักเบื้องต้นการบวกเลข 2 หลักโดยไม่จับกลุ่มใหม่ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเลข 2 หลักโดยไม่จับกลุ่มใหม่ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาการแตกการบวกเลข 2 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจับกล่มใหม่เพื่อบวกเลข 1 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกโดยการจับกลุ่มเป็น 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบเลขสองหลักเบื้องต้นการลบเลข 2 หลักโดยไม่จับกลุ่มใหม่ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบเลข 2 หลักโดยไม่จับกลุ่มใหม่ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบเลข 1 หลักที่มีการจับกลุ่มใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนการบวกลบไม่เกิน 100การบวก 53+17 โดยทำให้เป็นกลุ่มละ 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกโดยการจับกลุ่มเป็น 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนการบวกเลขสองหลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกลบด้วยเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกไม่เกิน 100การบวกเลข 2 หลักโดยไม่จับกลุ่มใหม่ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกที่มีการจับกลุ่มใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบไม่เกิน 100การลบเลข 2 หลักโดยไม่จับกลุ่มใหม่ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลบที่มีการจับกลุ่มใหม่ (การยืม)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาไม่เกิน 100โจทย์ปัญหาเรื่องการบวกลบบนเส้นจำนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการลบ - ลูกเทนนิส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการบวก - ม้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการลบ - หิมะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการลบ - สีเทียน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาที่มีคำว่า "มากกว่า" หรือ "น้อยกว่า" (ไม่เกิน 100)โจทย์ปัญหาการลบ - บาสเกตบอล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการบวก - ปลาดาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาการบวก - จุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนับข้ามการนับข้ามทีละ 5| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |