ศิลปะและมนุษยศาสตร์ > ประวัติศาสตร์ศิลปะ

ประวัติศาสตร์ศิลปะพื้นฐาน
ก่อนอื่นดูงานศิลปะทำไม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศิลปะ (ภาพวาด) บทนำพื้นฐานโดยใช้ Third of May, 1808 ของโกยา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประวัติย่นย่อของศาสนาในศิลปะ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Art กับ craft แตกต่างกันไหม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ศิลปะช่วยคุณวิเคราะห์ได้อย่างไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เครื่องมือเพื่อเข้าใจศิลปะforeshortening คืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
chiaroscuro คืออะไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
contrapposto คืออะไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มุมมองเชิงเส้นหนึ่งจุดทำงานอย่างไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ลำดับคลาสสิค| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ศิลปะช่วยคุณวิเคราะห์ได้อย่างไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศิลปะ (ภาพวาด) บทนำพื้นฐานโดยใช้ Third of May, 1808 ของโกยา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประวัติย่นย่อของการแสดงร่างกายในงานปั้นตะวันตก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประวัติย่นย่อของการแสดงร่างกายในภาพวาดตะวันตก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การดูภาพวาด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |