วิทยาศาสตร์ > วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
เริ่มต้นกระแส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทิศของกระแส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โวลเตจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กระแสตามธรรมเนียม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |