คอมพิวเตอร์ > วิทยาการคอมพิวเตอร์

อัลกอริทึม
อัลกอริทึมเบื้องต้นอัลกอริทึมคืออะไร และทำไมคุณต้องสนใจมันด้วย?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเดินทางสู่วิชาการอ่านรหัส
การอ่านรหัสโบราณการอ่านรหัสคืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รหัสซีซาร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รหัสหลายตัวอักษร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
The one-time pad| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หนังสั้นเรื่อง สมบัติความเสถียรของความถี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เครื่องเข้ารหัสอีนิกมา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความลับสมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เครื่องสร้างตัวเลขอย่างสุ่มเทียม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ่านรหัสยุคใหม่ทฤษฎีบทพื้นฐานของเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ่านรหัสคีย์สาธารณะ: มันคืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาลอการิทึมแบบไม่ต่อเนื่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแลกเปลี่ยนคีย์ดิฟฟี่-เฮลแมน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้ารหัส RSA: ขั้นที่ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้ารหัส RSA: ขั้นที่ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้ารหัส RSA: ขั้นที่ 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันโทเชียน (totient) ของออยเลอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้ารหัส RSA: ขั้นที่ 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เราควรเรียนรู้อะไรต่อ?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบจำนวนเฉพาะคำท้าทายเรื่องการทดสอบจำนวนเฉพาะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
หน่วยความจำคอมพิวเตอร์คืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กระชอนของเอราทอสินิส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบจำนวนเฉพาะผ่านกระชอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทจำนวนเฉพาะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การได้อย่างเสียอย่างระหว่างเวลากับพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สรุป (มีอะไรต่อ?)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัลกอริทึมเชิงสุ่มอัลกอริทึมเชิงสุ่ม (เบื้องต้น)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความน่าจะเป็นแบบเงื่อนไข อธิบายด้วยภาพ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Random primality test (อุ่นเครื่อง)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Fermat's little theorem| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การทดสอบความเป็นจำนวนเฉพาะของแฟร์มาต์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเดินทางสู่วิชาทฤษฎีข้อมูล
ทฤษฎีข้อมูลโบราณทฤษฎีข้อมูลคืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ต้นกำเนิดของภาษาเขียน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประวัติศาสตร์ของตัวอักษร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Ptolemaic: Rosetta Stone| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Source encoding| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โทรเลขเป็นภาพ (กรณีศึกษา)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โทรเลขไฟฟ้าสถิต (กรณีศึกษา)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แบตเตอรี่กับแม่เหล็กไฟฟ้า| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รหัสมอร์สกับยุคข้อมูลข่าวสาร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทฤษฎีข้อมูลยุคใหม่อัตราสัญลักษณ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
channel capacity เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดข้อมูล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ต้นกำเนิดของ Markov chains| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ของการสื่อสาร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เอนโทรปีของข้อมูล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Compression codes| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแก้ไขค่าผิดพลาด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การค้นหาสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญานอกโลก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อินเตอร์เน็ต 101
อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไรสาย เคเบิ้ล และ WiFi| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
IP addresses และ DNS| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แพคเกต ราวน์เตอร์ และความน่าเชื่อถือ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
HTTP และ HTML| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้ารหัสและ public keys| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความปลอดภัยและอาชญากรรมไซเบอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |