เศรษฐศาสตร์และการเงิน > เศรษฐศาสตร์มหภาค

GDP - การวัดรายได้ระดับชาติ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
GDP กับการไหลวนของรายได้กับ expendituresการไหลวนของ income and expenditures| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การส่งผ่าน gross domestic product| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพิ่มเติมเรื่อง final and intermediate GDP contributions| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
องค์ประกอบของ GDPการลงทุนและการบริโภค| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มุมมองของ GDP ด้านรายได้และ expenditure| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
องค์ประกอบของ GDP| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการคิดบัญชีสำหรับ GDP| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Real และ nominal GDPReal GDP และ nominal GDP| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
GDP deflator| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการคำนวณ GDP จริงด้วย deflator| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รายได้ประชาชาติและความไม่เท่าเทียมCapital โดย Thomas Piketty| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความแตกต่างระหว่าง wealth กับ income| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Capital คืออะไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวขับเคลื่อนความแตกแยกสองอย่างของ Piketty| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นนั้นจำเป็นต้องแย่หรือไม่?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การกลับมาลงรอยกันในระดับมหภาค| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การศึกษาเป็นแรงที่ทำให้กลับมาหากัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Gilded Age ปะทะซิลิกอนวัลเลย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความสัมพันธ์ผกผันระหว่าง capital price กับ returns| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเชื่อมโยงรายได้กับ capital growth และความไม่เท่าเทียมกันที่เป็นไปได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
r มากกว่า g แต่ความไม่เท่าเทียมน้อยลง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Return on capital กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคิดแบบวิกฤตจากข้อมูล ROC และการเติบโตทางเศรษฐกิจในหนึ่งศตวรรษ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แบบจำลองง่ายๆ เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ r กับ g| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินเฟ้อ - การวัดค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิต
การวัดค่าใช้จ่ายของการใช้ชีวิต – เงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้บริโภคเงินเฟ้อเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Actual CPI-U basket of goods| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อมูลเงินเฟ้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Real กับ nominal returnReal กับ nominal return| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคำนวณ real return ในหน่วยดอลล่าร์ของปีที่แล้ว| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความสัมพันธ์ระหว่าง nominal และ real returns กับภาวะเงินเฟ้อ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินฝืดเงินฝืด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความเร็วของเงินไม่ใช่ปริมาณเป็นตัวขับเคลื่อนราคา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เงินฝืดเพิ่ม money supply| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรณีเงินฝืดและเงินเฟ้อเงินเฟ้อปานกลางในเศรษฐกิจที่ดี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Stagflation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Deflationary spiral| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Hyperinflation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The Phillips curve - เงินฝืดกับภาวะว่างงานUnemployment rate primer| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Phillips curve| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Aggregate demand และ aggregate supply
Aggregate demand และ aggregate supplyAggregate demand| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Shifts in aggregate demand| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Long-run aggregate supply| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Short run aggregate supply| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สถานการณ์ในประวัติศาสตร์ที่อธิบายโดย AD/ASDemand-pull inflation ภายใต้ Johnson| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
GDP จริงขับเคลื่อนราคา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Cost-push inflation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรธุรกิจวัฏจักรธุรกิจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Monetary และ fiscal policyMonetary และ fiscal policy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Tax lever ของ fiscal policy| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Keynesian thinkingKeynesian economics| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความเสี่่ยงของ Keynesian thinking| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The monetary system
Fractional reserve bankingภาพรวมของ fractional reserve banking| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จุดอ่อนของ fractional reserve lending| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Full reserve banking| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Money supplyMoney supply - M0, M1 และ M2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Fractional reserve accountingSimple fractional reserve accounting (ตอน 1)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Simple fractional reserve accounting (ตอน 2)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ดอกเบี้ยเป็นราคาของเงินดอกเบี้ยเป็นราคาของเงิน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Money supply และ demand มีผลต่ออัตราดอกเบี้ย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
หน้าที่ของเงินหน้าที่ของเงิน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เมื่อหน้าที่ของเงินสูญสิ้น - Hyperinflation| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มาตรฐานของ deferred payment และ legal tender| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Commodity money ปะทะ Fiat money| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Income กับ expenditure - Keynesian cross และ IS-LM model
Marginal propensity to consume (MPC)MPC และ multiplier| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
MPC และ multiplier แบบมีเลขมากขึ้น (เลือกดูได้)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ฟังก์ชันการบริโภคฟังก์ชันการบริโภคพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Generalized linear consumption function| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ฟังก์ชันการบริโภคที่รายได้ขึ้นอยู่กับภาษี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Keynesian crossKeynesian cross| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รายละเอียดเรื่อง shifting aggregate planned expenditures| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Keynesian cross และ the multiplier| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
IS-LM modelการลงทุนกับอัตราดอกเบี้ยจริง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเชื่อมโยง keynesian cross กับ the IS curve| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตีความ Loanable funds ของ IS curve| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
LM ของ the IS-LM model| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การใช้จ่ายของรัฐกับ the IS-LM model| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแลกเปลี่ยนและการค้าต่างประเทศ
Balance of payments- current account และ capital accountBalance of payments - Current account| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Balance of payments - Capital account| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไม current และ capital accounts จึงหักล้างกัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Currency reservesการสะสม foreign currency reserves| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การใช้ reserves เพื่อ stabilize currency| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Speculative attack on a currency| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วิกฤตการณ์เงินของประเทศไทยเนื่องจาก speculative attack| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กลไกคณิตศาสตร์ของวิกฤตธนาคารในไทย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |