คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > เกรด 5

การดำเนินการเลขคณิต
การบวกทศนิยมการบวกทศนิยม : 9.087+15.31| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกทศนิยม : 0.822+5.65| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกทศนิยมสามตัว | คลิปพากย์ภาษาไทย |