คณิตศาสตร์ตามวิชา > แคลคูลัสหลายตัวแปร

การคิดถึงฟังก์ชันหลายตัวแปร
ฟังก์ชันหลายตัวแปรเบื้องต้นฟังก์ชันหลายตัวแปร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การมองภาพฟังก์ชันที่มีค่าเป็นสเกลาร์การแสดงจุดใน 3 มิติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กราฟ 3 มิติเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตีความกราฟที่มีแผ่นตัด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พลอตเส้นระดับ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การมองภาพฟังก์ชันที่มีค่าเป็นเวกเตอร์เส้นโค้งพาราเมทริก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พื้นผิวพาราเมทริก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สนามเวกเตอร์เบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไหลของของไหลกับสนามเวกเตอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สนามเวกเตอร์ 3 มิติเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สนามเวกเตอร์ 3 มิติ ตัวอย่าง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแปลงการแปลง ตอน 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแปลง ตอน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแปลง ตอน 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อยอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเข้าใจอนุพันธ์ย่อยด้วยกราฟ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิยามเป็นทางการของฟังก์ชันย่อย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมมาตรของอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เกรเดียนต์และอนุพันธ์ตามทิศเกรเดียนต์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เกรเดียนต์กับกราฟ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เกรเดียนต์กับแผนที่เส้นระดับ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ตามทิศ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ตามทิศ นิยามเป็นทางการ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ตามทิศกับความชัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมเกรเดียนต์คือทิศที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหาอนุพันธ์เส้นโค้งพาราเมทริกฟังก์ชันที่มีค่าเป็นเวกเตอร์บวก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีค่าเป็นเวกเตอร์บวก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ดิฟเฟอรเรนเชียลของฟังก์ชันที่มีค่าเวกเตอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีค่าเป็นเวกเตอร์ ตัวอย่าง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กฎลูกโซ่หลายตัวแปรกฎลูกโซ่หลายตัวแปร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัญชาตญาณเรื่อง กฎลูกโซ่หลายตัวแปร | ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รูปเวกเตอร์ของกฎลูกโซ่หลายตัวแปร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กฏลูกโซ่หลายตัวแปรกับอนุพันธ์ตามทิศ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคิดถึงกฎลูกโซ่หลายตัวแปรอย่างเป็นทางการยิ่งขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความโค้งสัญชาตญาณเรื่องความโค้ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรความโค้ง ตอนที่ 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรความโค้ง ตอนที่ 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรความโค้ง ตอนที่ 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรความโค้ง ตอนที่ 4| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรความโค้ง ตอนที่ 5| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความโค้งของเกลียว ตอนที่ 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความโค้งของเกลียว ตอนที่ 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความโค้งของไซคลอยด์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันที่มีค่าเป็นเวกเตอร์การคำนวณอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันที่มีค่าเป็นเวกเตอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ย่อยของพื้นผิวพาราเมทริก ตอน 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ย่อยของพื้นผิวพาราเมทริก ตอน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ย่อยของสนามเวกเตอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อนุพันธ์ย่อยของสนามเวกเตอร์ ทีละองค์ประกอบ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ไดเวอร์เจนซ์สัญชาตญาณเรื่องไดเวอร์เจนซ์ ตอน 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัญชาตญาณเรื่องไดเวอร์เจนซ์ ตอน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรไดเวอร์เจนซ์ ตอน 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรไดเวอร์เจนซ์ ตอน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างไดเวอร์เจนซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัญลักษณ์ไดเวอร์เจนซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เคิร์ลสัญชาตญาณเรื่องเคิร์ล 2 มิติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรเคิร์ล 2 มิติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างเคิร์ล 2 มิติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อแตกต่างของเคิร์ล 2 มิติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การบรรยายการหมุนใน 3 มิติด้วยเวกเตอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัญชาตญาณเรื่องเคิร์ล 3 มิติ ตอน 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัญชาตญาณเรื่องเคิร์ล 3 มิติ ตอน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรเคิร์ล 3 มิติ ตอน 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรเคิร์ล 3 มิติ ตอน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการคำนวณเคิร์ล 3 มิติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ลาปลาเซียนสัญชาตญาณเรื่องลาปลาเซียน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวอย่างการคำนวณลาปลาเซียน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สูตรลาปลาเซียนโดยตรง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ฟังก์ชันฮาร์มอนิก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จาโคเบียนความรู้เบื้องต้นก่อนจาโคเบียน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเป็นเชิงเส้นท้องถิ่นของฟังก์ชันหลายตัวแปร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จาโคเบียนเมทริกซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคำนวณจาโคเบียนเมทริกซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
จาโคเบียนดีเทอร์มีแนนต์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การประยุกต์อนุพันธ์หลายตัวแปร
ระนาบสัมผัสและการเป็นเชิงเส้นท้องถิ่นระนาบสัมผัสคืออะไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |