เตรียมสอบ > SAT

แบบฝึกหัด SAT Math
หัวใจของพีชคณิตการแก้สมการเชิงเส้นและอสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการเชิงเส้นและอสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความฟังก์ชันเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตีความฟังก์ชันเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องอสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องอสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องระบบอสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาเรื่องระบบอสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โจทย์ปัญหาเรื่องระบบสมการเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
พาสปอร์ตสู่คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นการแก้สมการกำลังสอง - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้สมการกำลังสอง - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตีความพจน์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตีความพจน์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โจทย์ปัญหาเรื่องกำลังสองและเอกซ์โพเนนเชียล - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โจทย์ปัญหาเรื่องกำลังสองและเอกซ์โพเนนเชียล - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การจัดการพจน์กำลังสองและเอกซ์โพเนนเชียล - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การจัดการพจน์กำลังสองและเอกซ์โพเนนเชียล - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รากและเลขชี้กำลังเศษส่วน - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รากและเลขชี้กำลังเศษส่วน - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมการรากและสมการตรรกยะ - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สมการรากและสมการตรรกยะ - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การดำเนินการกับพจน์ตรรกยะ - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การดำเนินการกับพจน์ตรรกยะ - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การดำเนินการกับพหุนาม - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การดำเนินการกับพหุนาม - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวประกอบและกราฟของพหุนาม - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ตัวประกอบและกราฟของพหุนาม - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กราฟสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กราฟสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบเชิงเส้นกับกำลังสอง - ตัวอย่างพื้นฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบเชิงเส้นกับกำลังสอง - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างในพจน์ - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โครงสร้างในพจน์ - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแยกปริมาณ - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแยกปริมาณ - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัญลักษณ์ฟังก์ชัน - ตัวอย่างพื้นฐาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สัญลักษณ์ฟังก์ชัน - ตัวอย่างที่ยากขึ้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
SAT เคล็ดลับและแผนการสอบ
เกี่ยวกับแบบฝึกหัด SAT อย่างเป็นทางการในคานอะคาเดมี่ภาพรวมเรื่องแบบฝึกหัด SAT อย่างเป็นทางการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เกี่ยวกับข้อสอบการอ่าน SATข้อสอบการอ่าน SAT: สิ่งที่คาดหวัง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
บทนำเรื่องข้อสอบการอ่าน SAT| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |