วิทยาศาสตร์ > จักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์

สเกลของเอกภพ
สเกลของโลก ดวงอาทิตย์ กาแล็กซี่ และเอกภพสเกลของสิ่งที่มีขนาดใหญ่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สเกลของสิ่งที่มีขนาดเล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ขนาดของโลกและดวงอาทิตย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ขนาดของระบบสุริยะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ขนาดระยะถึงดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ขนาดของกาแล็กซี่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ขนาดระหว่างกาแล็กซี่| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาพกาแล็กซี่จากฮับเบิล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สเกลเวลาของเอกภพสเกลเวลาของเอกภพ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สเกลเวลาของเอกภพ 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แสงและแรงพื้นฐานแสงเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แรงพื้นฐานสี่อย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บิ๊กแบงและการขยายตัวของเอกภพบิ๊กแบงเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รัศมีของเอกภพที่สังเกตได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รัศมีของเอกภพที่สังเกตได้ (แก้ไข)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเลื่อนสีแดง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รังสีพื้นหลังของเอกภพ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
รังสีพื้นหลังของเอกภพ 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กฎของฮับเบิ้ล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เอกภพที่เล็กกกว่าที่สังเกตได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ดาวฤกษ์ หลุมดำ และกาแล็กซี่
ชีวิตและความตายของดาวฤกษ์กำเนิดดาวฤกษ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบจำลองการรวมตัวของมวลเนื่องจากความโน้มถ่วง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกลายเป็นดาวยักษ์แดง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ดาวเคราะห์ขาวและดำ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภาพ star field และเนบิวลา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
วัฏจักรชีวิตของดาวที่มีมวลมาก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ซูเปอร์โนวา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อธิบายเพิ่มเติม เรื่อง ซูเปอร์โนวา| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
หลุมดำ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
หลุมดำที่มีมวลมหาศาล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ควอซาร์กับการชนกันของกาแล็กซี่ควอซาร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แก้ไขเรื่องควอซาร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การชนกันของกาแล็กซี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Stellar parallaxพาราแลกซ์ในดาวที่สังเกตได้| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Stellar parallax| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Stellar distance โดยใช้พาราแลกซ์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อธิบายเพิ่มเติมเรื่อง Stellar parallax| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
นิยามพาร์เซก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Cepheid variablesCepheid variables 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไม cepheids ถึง pulsate| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมความโน้มถ่วงถึงเข้มใกล้วัตถุที่หนาแน่น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ประวัติภูมิอากาศและธรณีวิทยาของโลก
การแปรสัญฐานของแผ่นธรณีการแปรสัญฐานของแผ่นธรณี - ความแตกต่างระหว่างเปลือกโลกกับชั้นธรณีภาค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โครงสร้างของโลก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแปรสัญฐานของแผ่นธรณี - หลักฐานการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแปรสัญฐานของแผ่นธรณี - คุณลักษณะทางธรณีวิทยาของ divergent plate boundaries| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การแปรสัญฐานของแผ่นธรณี - คุณลักษณะทางธรณีวิทยาของ convergent plate boundaries| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เพลตที่เคลื่อนที่เนื่องจาก convection ในแมนเทิล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเกิดหมู่เกาะฮาวาย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แพงเจีย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชั้นเชิง Compositional และเชิงกลของโลก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เรารู้เกี่ยวกับแก่นโลกได้อย่างไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Seismic waves กับวิธีที่เรารู้โครงสร้างของโลกSeismic waves| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทำไมคลื่น S จึงเดินทางแต่ในของแข็ง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหักเหของ seismic waves| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The mohorovicic seismic discontinuity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหมุนและการเอียงของโลกฤดูกาลไม่ได้กำหนดโดยความใกล้กับดวงอาทิตย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเอียงของโลกทำให้เกิดฤดูกาลได้อย่างไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ฤดูกาลในขั้วโลกใต้รุนแรงกว่าไหม?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Milankovitch cycles precession กับ obliquity| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การควงทำให้ perihelion เกิดขึ้นทีหลัง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สิ่งที่ทำให้เกิดการควงและการเปลี่ยนแปลงวงโคจรอื่นๆ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Apsidal precession (perihelion precession) กับ Milankovitch cycles| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชีวิตบนโลกและเอกภพ
ประวัติของชีวิตบนโลกการเกิดโลก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กำเนิดของชีวิต| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชั้นโอโซนและยูคาริโอตปรากฎขึ้นใน Proterozoic eon| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตงอกงาม ใน Phanerozoic eon| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อธิบายเพิ่มเติม เรื่อง สิ่งมีชีวิตแรกบนบก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
มนุษยชาติบนโลกภาพรวมเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การเข้าใจสัญลักษณ์ปฏิทิน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แก้ไขเรื่องสัญลักษณ์ปฏิทิน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การพัฒนาเกษตรกรรมและการเขียน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Firestick farming| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Collective learning| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Thomas malthus กับการเติบโตของประชากร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Land productivity limiting human population| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Energy inputs for tilling a hectare of land| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การทำนายสุ่มสำหรับปี ค.ศ. 2060| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การวัดอายุโลกChronometric revolution| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การระบุอายุด้วยคาร์บอน 14 ตอน 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การระบุอายุด้วยคาร์บอน 14 ตอน 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การระบุอายุด้วยโพแทสเซียม-อาร์กอน (K-Ar)| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคำนวณอายุด้วย K-Ar| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชีวิตในเอกภพอารยธรรมที่ตรวจพบในกาแล็กซี่ของเรา 1| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อารยธรรมที่ตรวจพบในกาแล็กซี่ของเรา 2| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อารยธรรมที่ตรวจพบในกาแล็กซี่ของเรา 3| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อารยธรรมที่ตรวจพบในกาแล็กซี่ของเรา 4| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อารยธรรมที่ตรวจพบในกาแล็กซี่ของเรา 5| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |