วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่หนึ่งมิติ
การกระจัด ความเร็ว และเวลาบทนำเรื่องฟิสิกส์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เวกเตอร์และสเกลาร์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การคำนวณความเร็วหรืออัตราเร็วเฉลี่ย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้หาเวลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจัดจากเวลาและความเร็ว ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราเร็วกับความเร็วชั่วขณะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟตำแหน่ง กับเวลา| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ความเร่งความเร่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เวลาออกตัวของแอร์บัส A380| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระยะออกตัวของแอร์บัส A380| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมระยะทางคือพื้นที่ใต้เส้นความเร็ว-เวลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟความเร่งกับเวลา| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สูตรจลนศาสตร์และการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ความเร็วเฉลี่ยสำหรับความเร่งคงที่| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความเร่งของการออกตัวจากเรือขนเครื่องบิน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาการกระจัดเป็นฟังก์ชันของเวลา ความเร่ง และความเร็วต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพลอตการะจัด ความเร่ง และความเร็วของโปรเจคไทล์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความสูงของโปรเจกไทล์ในเวลาที่กำหนด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความเร็วตกกระทบจากความสูงที่กำหนด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมอง g ป็นค่าของสนามโน้มถ่วงใกล้ผิวโลก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิดีโอเก่าเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์การเคลื่อนที่โปรเจคไทล์ (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคลื่อนที่โปรเจคไทล์ (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคลื่อนที่โปรเจคไทล์ (ตอน 3)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคลื่อนที่โปรเจคไทล์ (ตอน 4)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคลื่อนที่โปรเจคไทล์ (ตอน 5)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคลื่่อนที่สองมิติ
การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์สองมิติการมองภาพเวกเตอร์ใน 2 มิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โปรเจกไทล์เป็นมุม| คลิปพากย์ภาษาไทย |
วิธีหาเวลาในอากาศอีกวิธี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การยิงโปรเจคไทล์ตามแนวนอน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การยิงและตกที่ระดับความสูงต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจัดลัพธ์สำหรับโปรเจกไทล์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความเร็วลัพธ์สุดท้ายของโปรเจกไทล์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
แก้ไขวิดีโอเรื่องความเร็วลัพธ์สุดท้ายของโปรเจกไทล์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
โปรเจกไทล์บนพื้นเอียง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เวกเตอร์หน่วยกับสัญลักษณ์ทางวิศวกรรม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญลักษณ์เวกเตอร์หน่วย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สัญลักษณ์เวกเตอร์หน่วย (ตอน 2)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเคลื่อนที่โปรเจคไทล์กับสัญลักษณ์เซตอันดับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มุมที่เหมาะที่สุดสำหรับโปรเจกไทล์มุมที่เหมาะที่สุดสำหรับโปรเจกไทล์ตอน 1: องค์ประกอบของความเร็วตั้งต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
มุมที่เหมาะที่สุดสำหรับโปรเจกไทล์ตอน 2: เวลาในอากาศ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
มุมที่เหมาะที่สุดสำหรับโปรเจกไทล์ตอน 3: ระยะตามแนวนอนเป็นฟังก์ชันของมุม (และความเร็ว)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
มุมที่เหมาะที่สุดสำหรับโปรเจกไทล์ตอน 4: หามุมและระยะที่เหมาะที่สุดโดยใช้แคลคูลัสนิดหน่อย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ข้อแรกของนิวตัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
หลักการกฎการเคลื่อนที่ข้อแรกของนิวตัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อแรกของนิวตัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เพิ่มเติมเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อสองของนิวตัน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
กฎการเคลื่อนที่ข้อสามของนิวตัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อสาของนิวตัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงปฏิกิริยากับแรงสัมผัสแรงปฏิกิริยาและแรงสัมผัส| คลิปพากย์ภาษาไทย |
แรงปฏิกิริยาในลิฟต์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
เพิ่มเติมเรื่องแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก (รองเท้าบนพื้น)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่องแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก (รองเท้าบนผนัง)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
แรงสมดุลและไม่สมดุลแรงสมดุลและไม่สมดุล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงไม่สมดุลกับการเคลื่อนที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ถุงเท้าบนดาว Lubricon-VIถุงเท้าบนดาว Lubricon-VI| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงปฏิกิริยาตั้งฉากบนดาว Lubricon-VI| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นเอียงกับความเสียดทานองค์ประกอบของแรงบนพื้นเอียง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
น้ำแข็งเร่งลงจากพื้นเอียง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
แรงเสียดทานเพื่อให้กล่องอยู่กับที่| คลิปพากย์ภาษาไทย |
แก้ไขเรื่องแรงเสียดทานเพื่อให้กล่องอยู่กับที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงเสียดทานเพื่อให้ความเร็วคงที่| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สัญชาตญาณเรื่องการเปรียบเทียบแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างเรื่องแรงเสียดทานสถิตและจลน์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
แรงตึงเชือกแรงตึงเชือก| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
แรงตึงเชือบระดับง่ายและปานกลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงตึงเชือกสุดแสบ | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องแรงตึงเเชือก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องแรงตึงเเชือก (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงตึงเชือกในระบบที่เร่ง และพายปาใส่หน้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองระบบการมองระบบ (แบบยาก)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองระบบ (แบบง่าย)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มวลสองก้อนห้อยจากรอก| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ปัญหาระบบกล่องสามใบ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ปัญหามวลบนพื้นเอียง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
แรงเข้าสู่ศูนย์กลางและความโน้มถ่วง
การเคลื่อนที่แบบวงกลมและความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางรถแข่งที่มีอัตราเร็วคงที่รอบเส้นโค้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณเรื่องแรงและความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเข้าใจสูตรความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเลี้ยวที่ดีที่สุดในสนาม Indianapolic Moter Speedy กับเจอาร์ ฮิลเดอแบรนด์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพิสูจน์สูตรความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยแคลคูลัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำถามลูปเดอลูป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำตอบลูปเดอลูป ตอน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำตอบลูปเดอลูป ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงเข้าสู่ศูนย์กลางการแก้ปัญหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
โยโย่ในวงกลมแนวตั้ง ตัวอย่าง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ลูกโบว์ลิ่งในห่วงแนวตั้ง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
มวลแกว่งในวงกลมแนวนอน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ความโน้มถ่วง
กฎความโน้มถ่วงของนิวตันความโน้มถ่วงเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
อธิบายเรื่องมวลกับน้ำหนัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความโน้มถ่วงของนักบินอวกาศในวงโคจร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ก้อนอิฐหรือขนนกจะตกเร็วกว่า?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราเร็วของสถานีอวกาศในวงโคจร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความโน้มถ่วง (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งานและพลังงาน
งานกับพลังงานงานและพลังงานเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
งานและพลังงาน (ตอน 2)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การอนุรักษ์พลังงาน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
งานกับหลักงาน-พลังงาาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งานเป็นการถ่ายเทพลังงาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างปัญหาเรื่องงาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งานเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานความร้อนจากแรงเสียดทาน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ปัญหางาน/พลังงานที่มีแรงเสียดทาน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
แรงอนุรักษ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กำลัง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สปริงและกฎของฮุคบทนำเรื่องสปริงและกฎของฮุค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานศักย์ที่เก็บอยู่ในสปริง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างพลังงานศักย์สปริง (มีคิดเลขผิด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนภาพ LOL| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สปริงแนวตั้งและการอนุรักษ์พลังงาน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การได้เปรียบเชิงกลบทนำเรื่องการได้เปรียบเชิงกล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การได้เปรียบเชิงกล (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การได้เปรียบเชิงกล (ตอน 3)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การชนและโมเมนตัมเชิงเส้น
โมเมนตัมและการดลโมเมนตัมเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การดลและโมเมนตัม ตัวอย่างดอดจ์บอล| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ผลไม้ชนกัน ตัวอย่าง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
โมเมนตัม: นักสเกตน้ำแข็งโยนลูกบอล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาโมเมนตัมใน 2 มิติ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ปัญหาโมเมนตัมใน 2 มิติ (ตอน 2)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กราฟแรงกับเวลา| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นการชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การแก้ปัญหาการชนยืดหยุ่นด้วยวิธียาก| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การแก้ปัญหาการชนยืดหยุ่นด้วยวิธีลัด| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
วิธีใช้วิธีลัดเพื่อแก้ปัญหาการชนแบบยืดหยุ่น| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
จุดศูนย์กลางมวลจุดศูนย์กลางมวล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการสำหรับจุดศูนย์กลางมวล| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุม
จลนศาสตร์เชิงหมุนตัวแปรการเคลื่อนที่เชิงมุม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การเชื่อมโยงตัวแปรเชิงมุมกับการเลื่อนที่ปกติ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเชิงมุมกับอัตราเร็ว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรจลนศาสตร์เชิงหมุน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ทอร์ก โมเมนต์ และโมเมนตัมเชิงมุมบทนำเรื่องทอร์ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โมเมนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โมเมนต์ (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาทอร์กสำหรับแรงที่ทำมุม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
กฎข้อสองของนิวตันสำหรับการหมุน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
เพิ่มเติมเรื่องโมเมนต์ความเฉื่อย| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
พลังงานจลน์เชิงหมุน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาเรื่องการกลิ้งโดยไม่ไถล| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
โมเมนตัมเชิงมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โมเมนตัมเชิงมุมคงที่เมื่อไม่มีทอร์กลัพธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุที่ขยายออกไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลูกบอลกระทบแท่ง ตัวอย่างเรื่องโมเมนตัมเชิงมุม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
Cross product กับทอร์ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแกว่งกวัดและคลื่นเชิงกล
การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่ายสัญชาตญาณเรื่องตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิกอย่างง่าย| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
นิยามของแอมพลิจูดและคาบ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สมการสำหรับตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิกอย่างง่าย| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
คาบขึ้นอยู่กับมวลที่ติดกับสปริง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ค่าคงที่เฟส| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
เพนดูลัม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่าย (มีแคลคูลัส)บทนำเรื่องการเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก 2 (มีแคลคูลัส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก 3 (ไม่มีแคลคูลัส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คลื่นกลและเสียง
คลื่นกลเบื้องต้นบทนำเรื่องคลื่น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แอมพลิจูด คาบ ความถี่และความยาวคลื่นของคลื่นแบบมีคาบ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมการคลื่น| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
เสียงการสร้างเสียง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของเสียง (แอมพลิจูด คาบ ความถี่ ความยาวคลื่น)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราเร็วของเสียง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อัตราเร็วเสียงเทียบกันในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขมัค| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระดับเดซิเบล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมเสียงถึงเบาลง?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างภาพทางการแพทย์ด้วยอัตราซาวด์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์บทนำเรื่องปรากฏการณ์ดอปเปลอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรปรากฏการณ์ดอปเปลอร์สำหรับความถี่ที่สังเกตได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรปรากฏการณ์ดอปเปลอร์เมื่อแหล่งเคลื่อนที่ห่างออกไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เมื่อแหล่งและคลื่นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์สำหรับผู้สังเกตที่เคลื่อนที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์: การสะท้อนจากวัตถุที่เคลื่อนที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทรกสอดของคลื่นการแทรกสอดของคลื่น| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การแทรกสอดแบบเสริมและหักล้าง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
คลื่นนิ่งบนเส้นเชือก| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
คลื่นนิ่งในท่อเปิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คลื่นนิ่งในท่อปิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความถี่บีต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพิสูจน์สูตรความถี่บีตส์| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ของไหล
ความหนาแน่นกับความดันความถ่วงจำเพาะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความดันกับหลักของปาสคาล (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความดันกับหลักของปาสคาล (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความดันที่ความลึกค่าหนึ่งของของไหล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาความสูงของของไหลในบารอมิเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงลอยตัวและหลักของอาร์คีมีดิสหลักอาร์คีมีดิสกับแรงลอยตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาตัวอย่างเรื่องแรงลอยตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลศาสตร์ของไหลอัตราการไหลของปริมาตร และสมการความต่อเนื่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการของแบร์นูลี (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการของแบร์นูลี (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการของแบร์นูลี (ตอน 3)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการของแบร์นูลี (ตอน 4)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาตัวอย่างเรื่องสมการแบร์นูลี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความหนืดและการไหลพัวเซ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความปั่นป่วนที่ความเร็วสูง และเลขของโรย์โนลด์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปรากฏการณ์เวนจูรีและท่อพีโท| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความตึงผิวและแรงดึงกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อุณหพลศาสตร์
อุณหภูมิ ทฤษฎีจลน์ และกฎของแก๊สอุดมคติอุณหพลศาสตร์ ตอน 1: ทฤษฎีโมเลกุลของแก๊ส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อุณหพลศาสตร์ ตอน 2: แก๊สอุดมคติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อุณหพลศาสตร์ ตอน 3: ระดับสเกลคลวินและตัวอย่างแก๊สอุดมคติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อุณหพลศาสตร์ ตอน 4: โมลกับกฎของแก๊สอุดมคติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อุณหพลศาสตร์ ตอน 5: ปัญหาแก๊สอุดมคติเชิงโมล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายตัวแบบแมกซ์เวลล์ โบลทซ์มานน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความร้อนจำเพาะและการถ่ายเทความร้อนความร้อนจำกัด และค่าคงที่การหลอมเหลวและการกลายเป็นไอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนำความร้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนำความร้อนของโลหะกับไม้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณเบื้องหลังสูตรการนำความร้อน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของอุณหพลศาสตร์Macrostates กับ microstates| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถานะกึ่งสถิตกับกระบวนการที่ย้อนกลับได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎข้อแรกของอุณหพลศาสตร์/ พลังงานภายใน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่องพลังงานภายใน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งานสำหรับการขยายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนภาพ PV และงานของการขยายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์: U = (3/2)PV หรือ U = (3/2)nRT| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
งานที่ทำโดยกระบวนการอุณหภูมิคงที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วัฎจักรคาร์โนต์และเครื่องยนต์คาร์โนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์: อัตราส่วนปริมาตรในวัฏจักรคาร์โนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์: S (หรือเอนโทรปี) คือตัวแปรสถานะที่ถูกต้อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อธิบายให้กระจ่างเรื่องนิยามเอนโทรปีตามอุณหพลศาสตร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตรงกันของนิยามเอนโทรปีแบบอุณหพลศาสตร์กับแบบนับสถานะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณเรื่องเอนโทรปี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปีศาจของแมกซ์เวลล์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่องเอนโทรปี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์คาร์โนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประสิทธิภาพของคาร์โนต 2: การย้อนวัฏจักร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประสิทธิภาพของคาร์โนต 3: การพิสูจน์ว่ามันมีประสิทธิภาพสูงสุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประจุไฟฟ้า สนาม และศักย์
ประจุและแรงไฟฟ้า (กฎของคูลอมบ์)Triboelectric effect กับประจุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของคูลอมบ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวนำและฉนวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอนุรักษ์ประจุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สนามไฟฟ้านิยามสนามไฟฟ้า| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ทิศสนามไฟฟ้า| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ขนาดสนามไฟฟ้าที่สร้างจากประจุหนึ่งตั| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สนามไฟฟ้าลัพธ์จากประจุหลายตัวใน 1 มิติ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สนามไฟฟ้าลัพธ์จากประจุหลายตัวใน 2 มิติ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สนามไฟฟ้า| คลิปพากย์ภาษาไทย |
พิสูจน์: สนามจากแผ่นอนันต์ (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์: สนามจากแผ่นอนันต์ (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และโวลเตจพลังงานศักย์ไฟฟ้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานศักย์ไฟฟ้า (ตอน 2 -- ใช้แคลคูลัส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โวลเตจ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
พลังงานศักย์ที่จุดในสเปซ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ศักย์ไฟฟ้าสำหรับการวางตัวประจุ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
วงจรไฟฟ้า
กฎของโอห์มกับวงจรที่มีตัวต้านทานบทนำเรื่องวงจรและกฎของโอห์ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวต้านทานต่อแบบอนุกรม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวต้านทานต่อแบบขนาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานที่ซับซ้อนขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทานที่มีแบตเตอรี่สองตั| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สภาพนำและสภาพต้านทาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎกระแสของเคอร์คอฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎโวลเตจของเคอร์คอฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กำลังไฟฟ้า| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
โวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สภาพนำไฟฟ้าของอิเล็กไตรไลต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วงจรที่มีตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุกับความจุไฟฟ้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความจุไฟฟ้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลังงานของตัวเก็บประจุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวเก็ประจุต่อแบบอนุกรม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวเก็บประจุต่อแบบขนาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไดอิเล็กทริกในตัวเก็บประจุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก และกฎของฟาราเดย์
แม่เหล็กและแรงแม่เหล็กบทนำเรื่องแม่เหล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ครอสโปรดัก 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ครอสโปรดัก 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อโปรตอน (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อโปรตอน (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อสายไฟที่มีกระแส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สนามแม่เหล็กที่สร้างจากกระแสสนามแม่เหล็กที่สร้างจากสายที่มีกระแส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงแม่เหล็กระหว่างกระแสสองตัวที่ไปในทิศเดียวกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แรงแม่เหล็กระหว่างกระแสสองตัวที่ไปในทิศตรงข้ากัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กระแสเหนี่ยวนำในสายไฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มอเตอร์ไฟฟ้า (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มอเตอร์ไฟฟ้า (ตอน 3)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดอทโปรดัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ดอทกับครอสโปรดัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณผลคูณแบบดอตและครอสโดยใช้สัญลักษณ์เวกเตอร์หน่วย| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ฟลักซ์แม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ฟลักซ์กับฟลักซ์แม่เหล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของฟาราเดย์เบืองต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของเลนซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างกฎของฟาราเดย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
EMF ในแท่งที่เดินทางผ่านสนามแม่เหล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของฟาราเดย์เพื่อสร้างไฟฟ้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแทรกสอด
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โพลาไรเซชันของแสง เชิงเส้นและเชิงวงกลม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทรกสอดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการแทรกสอดแบบเสริมและหักล้าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สลิตคู่ของยังเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมการสลิตคู่ของยัง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแก้ปัญหาสลิตคู่ของยัง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เกรตติ้งเลี้ยวเบน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทรกสอดของสลิตเดี่ยว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เพิ่มเติมเรื่องการแทรกสอดของสลิตเดี่ยว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทรกสอดของฟิล์มบาง ตอน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทรกสอดของฟิล์มบาง ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
การสะท้อนและการหักเหการสะท้อนแบบ specular และแบบ diffuse| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การสะท้อนแบบ specular และแบบ diffuse 2| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การหักเหและกฏของสเนลล์| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การหักเหในน้ำ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กฎของสเนลล์ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของสเนลล์ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสะท้อนกลับหมด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายของแสง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กระจกภาพเสมือน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กระจกแบบพาราโบลากับภาพจริง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กระจกแบบพาราโบลา 2| คลิปพากย์ภาษาไทย |
กระจกนูนแบบพาราโบลา| คลิปพากย์ภาษาไทย |
การพิสูจน์สมการกระจก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ตัวอย่างเรื่องสมการกระจก| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
เลนส์เลนส์นูน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ตัวอย่างเรื่องเลนส์นูน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลนส์เว้า| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ ภาพ และโฟกัส (พิสูจน์สูตร)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับระยะห่างของวัตถุกับภาพ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สมการและการแก้ปัญหาเลนส์บาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระบบเลนส์หลายอัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ไดออปเตอร์, Aberration, และตามนุษย์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
การทดลองลูมินิเฟอรัสอีเธอร์ของไมเคิลสันกับเมอร์ลีย์แสงกับลูมินิเฟอรัส อีเธอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีที่เป็นไปได้เพื่อตรวจวัดลมอีเธอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดลองไมเคิลสันมอร์เลย์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สเปซเวลาของมินคอฟสกี้การเริ่มต้นตั้งแผนภาพเวลาเส้นทางตามแบบนิวตัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองภาพแผนภาพเวลาเส้นทางตามแบบนิวตันหลายอัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงแบบกาลิเลียนและข้อขัดแย้งกับแสง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเบื้องตันกับแผนภาพสเปซเวลาของมินคอฟสกี้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดเวลาเป็นเมตรในสเปซเวลาแบบมินคอฟสกี้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มุมของแกน x' ในสเปซเวลามินคอฟสกี้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแปลงลอเรนซ์บทนำเรื่องการแปลงลอเรนซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าการแปลงลอเรนซ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดการการแปลงลอเรนซ์ด้วยพีชคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพิสูจน์การแปลงลอเรนซ์ ตอน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพิสูจน์การแปลงลอเรนซ์ ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพิสูจน์การแปลงลอเรนซ์ ตอน 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกความเร็วของไอน์สไตน์การแปลงลอเรนซ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงพิกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพิสูจน์สูตรการบวกความเร็วของไอน์สไตน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การใช้สูตรการบวกความเร็วของไอน์สไตน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหากรอบอ้างอิงระหว่างกลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณความเร็วตรงกลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การยืดของเวลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟิสิกส์ควอนตัม
โฟตอนพลังงานโฟตอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โมเมนตัมโฟตอน| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อะตอมและอิเล็กตรอนความยาวคลื่นเดอ บรอยล์| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ฟังก์ชันคลื่นควอนตัม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ชั้นพลังงานของอะตอม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
รัศมีแบบจำลองของโบห์ร (พิสูจน์โดยใช้ฟิสิกส์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รัศมีแบบจำลองของโบห์ร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ชั้นพลังงานแบบจำลองของโบห์ร (พิสูจน์โดยใช้ฟิสิกส์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ชั้นพลังงานแบบจำลองของโบห์ร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดูดกลืนและการคาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สเปกตรัมการคายของไฮโดรเจน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขควอนตัมและออร์บิทัลหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขควอนตัม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เลขควอนตัมสำหรับสี่ชั้นแรก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟิสิกส์นิวเคลียร์มวลบกพร่องและพลังงานผูกพัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เสถียรภาพนิวเคลียร์ และสมการนิวเคลียร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประเภทการสลายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนสมการนิวเคลียร์สำหรับการสลายตัวอัลฟา บีต้า และแกมมา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ครึ่งชีวิตกับการบอกอายุด้วยคาร์บอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลอตครึ่งชีวิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์สูตรการสลายตัวเอกซ์โพเนนเชียล (ข้ามได้ ใช้แคลคูลัส)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องการสลายตัวเอกซ์โพเนนเชียล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเพิ่มเติม การสลายตัวเอกซ์โพเนนเชียล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสลายตัวเอกซ์โพเนนเชียลกับพลอตแบบเซมิล็อก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การค้นพบและโครงงาน
การค้นพบแม่เหล็กการค้นพบแม่เหล็ก| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
เข็มทิศ - ทิศไหนคือทิศเหนือ?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างเข็มทิศ (ทิศการถู)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แม่เหล็กลอย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างเข็มทิศ (การวางตัวแม่เหล็ก)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทำให้เข็มทิศเป็นกลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อันตรกิริยาของเข็มทิศ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การค้นพบสนามแม่เหล็กแม่เหล็กใกล้เข็มทิศ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การติดตามสนามแม่เหล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การค้นพบสนามแม่เหล็ก| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สภาพยอมเชิงแม่เหล็ก| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การเพิ่มความเข้มของแม่เหล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวัดสนามแม่เหล็กแม่เหล็ก 2 อันแข็งแรงกว่า 1 อันไหม?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สนามแม่เหล็กโลก (วิธีวัด)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
กฎอินเวอร์สกำลังสาม (วิธีแบบเบน)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
กฎอินเวอร์สกำลังสาม (วิธีแบบแกว่งกวัด)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การค้นพบแบตเตอรี่เซลล์สังกะสีทองแดง (reduction-oxidation)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
มิเตอร์แบตเตอรี่ (กัลวานอมิเตอร์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบอิเล็กโตรไลต์ (น้ำบริสุทธิ์กับน้ำส้มสายชู)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อิเล็กโตรดกลับด้าน (สภาพขั้ว)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
อิเล็กโตรไลต์ (การทดสอบกรดแก่)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อิเล็กโตรไลต์ (การทดสอบเกลือ)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
อิเล็กโตรไลต์ (การทดสอบระยะห่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อิเล็กโตรไลต์ (การทดสอบอุณหภูมิ)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
อิเล็กโตรไลต์ (การทดสอบพื้นที่ผิว)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซลล์มาตรฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซลล์เดี่ยวต้องการอิเล็กโตรไลต์เท่าใด?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบตเตอรี่กับแม่เหล็กไฟฟ้า| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
การค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้าการค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ข้างบนกับข้างล่าง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ไปข้างหน้ากับย้อนกลับ)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ลูป)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
มิเตอร์แบตเตอรี่ (กัลวานอมิเตอร์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การค้นพบตัวต้านทานตัวต้านทานอนุกรม| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ตัวต้านทานดินสอ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวต้านทานปรับค่าได้ (ดินสอ)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังตัวต้านทานปรับค่าได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
มอเตอร์ไฟฟ้าเข็มทิศหมุน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สร้างมอเตอร์ด้วยตนเอง| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ไฟฟ้าสถิตการค้นพบ triboelectric effect| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อิเล็กโตรสโคปแบบลูกพิธ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นฟอยล์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
โทรเลขไฟฟ้าสถิต (กรณีศึกษา)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เครื่องยิงโปรเจคไทล์เครื่องยิงโปรเจคไทล์ลูกปิงปองเบื้องต้น| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
สร้างเครื่องยิงโปรเจคไทล์ลูกปิงปอง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
อัพเดทและปรับปรุงเครื่องยิงโปรเจคไทล์ลูกปิงปอง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กระป๋องเทอร์โมกระป๋องเทอร์โม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ทบทวนเตรียมสอบ AP Physics 1
ทบทวนหลักการ AP Physics 1AP Physics 1 ทบทวนเรื่องการเคลื่อนที่ 1 มิติ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 ทบทวนเรื่องการเคลื่อนที่ 2 มิติและเวกเตอร์| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 ทบทวนเรื่องแรงและกฎของนิวตัน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 ทบทวนเรื่องแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 ทบทวนเรื่องพลังงานและงาน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 ทบทวนเรื่องโมเมนตัมและการดล| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 ทบทวนเรื่องทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุม| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 ทบทวนเรื่องคลื่นและการเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 ทบทวนเรื่องประจุและวงจร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
AP Physics 1 โจทย์อัตนัย 2015ข้อ 1a - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 1b - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 1c - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 2ab - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 2cd - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 3a - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 3b - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 3c - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 3d - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 4 - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ข้อ 5 - 2015 AP Physics 1 อัตนัย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |