คณิตศาสตร์ตามวิชา > พีชคณิตเชิงเส้น

เวกเตอร์และสเปซ
การคูณเวกตอร์แบบดอตและแบบครอสการคูณเวกเตอร์แบบดอตกับความยาวเวกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การพิสูจน์สมบัติของการคูณเวกเตอร์แบบดอต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์อสมการโคชี-ชวอส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อสมการสามเหลี่ยมของเวกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนิยามมุมระหว่างเวกเตอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนิยามระนาบใน R3 ด้วยจุดกับเวกเตอร์ตั้งฉาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณแบบครอสเบื้องต้น| คลิปพากย์ภาษาไทย |
พิสูจน์: ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณแบบครอสกับไซน์ของมุม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคูณแบบดอตและครอส การเปรียบเทียบ และสัญชาตญาณ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายการคูณเวกเตอร์สามตัว (เลือกดูได้ตามใจ)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เวกเตอร์ตั้งฉากจากสมการระนาบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระยะจากจุดถึงระนาบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ระยะระหว่างระนาบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |