วิทยาศาสตร์ > สุขภาพและการแพทย์

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
ระบบไหลเวียนเบื้องต้นพบกับหัวใจ!| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไหลผ่านหัวใจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การไหลเวียนสองอย่างในร่างกาย| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
หลับ ดับ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ชั้นของหัวใจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การคุมอุณหภูมิในระบบไหลเวียน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Arteries กับ veins ต่างกันอย่างไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
Arteries, arterioles, venules และ veins| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบไหลเวียนกับหัวใจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบหายใจเบื้องต้นพบกับปอด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คนกับพืช| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
The bronchial tree| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การหายใจเข้าและหายใจออก| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปริมาตรของปอดเปลี่ยนได้อย่างไร?| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การควบคุมอุณหภูมิในปอด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ปอดกับระบบทางเดินหายใจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้นบทบาทของ phagocytes ในภูมิคุ้มกันแต่กำเนิดหรือภูมิคุ้มกันแบบไม่เจาะจง| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ประเภทของการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน: แบบมีแต่กำเนิด กับแบบปรับตัว, humoral กับ cell-mediated| คลิปพากย์ภาษาไทย |
B lymphocytes (B cells)| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Professional antigen presenting cells (APC) และ MHC II complexes| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Helper T cells| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Cytotoxic T cells| คลิปพากย์ภาษาไทย |
ทบทวนเรื่อง B cells, CD4+ T cells และ CD8+ T cells| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Clonal selection| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
ภูมิคุ้มกันตนเอง และไม่ใช่ตนเอง| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
เซลล์เม็ดเลือดขาวเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างไร| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การตอบสนองการอักเสบ| คลิปพากย์ภาษาไทย |
Blood cell lineages| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |