คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > เกรด 7 (NCERT)

บทที่ 12 - พจน์พีชคณิต
การหาค่าของพจน์การหาค่าพจน์ที่มีตัวแปร: เลขยกกำลัง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพจน์เอกซ์โพเนนเชียล 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพจน์ที่มีตัวแปร: อุณหภูมิ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพจน์ที่มีตัวแปรสองตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: การหาค่าพจน์ที่มีตัวแปรสองตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการหาค่าพจน์ที่มีตัวแปร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทที่ 13 - เลขยกกำลังและการยกกำลัง
เลขยกกำลังเลขยกกำลังเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อุ่นเครื่องเรื่องการยกกำลัง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเลขยกกำลัง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเลขยกกำลัง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบของเลขยกกำลังฐาน 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปแบบของเลขยกกำลังและการยกกำลังฐาน 10| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |