(ไม่มีโดเมน) > แหล่งข้อมูล

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
คานอะคาเดมี่คืออะไร?คานอะคาเดมี่คืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ครูระดับชั้น K-12
คานอะคาเดมี่คืออะไร?คานอะคาเดมี่คืออะไร?| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เข้าใจภารกิจคณิตศาสตร์ดูประสบการณ์ของนักเรียนคุณ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
คานอะคาเดมี่ใน Summit Public Schools| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
คานอะคาเดมี่กับ Common Core| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
การใช้เครื่องมือข้อมูลในคานอะคาเดมี่กรณี 1: แนะนำทักษะ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรณี 2: การเข้าถึงความก้าวหน้าภารกิจ| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรณี 3: การวางแผนการติวตามเป้าที่กำหนด| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
กรณี 4: การตั้งการติวระหว่างนักเรียน| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |
แรงจูงใจและชุดความคิดคุณเรียนรู้ได้ทุกสิ่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกหัด SAT อย่างเป็นทางการในคานอะคาเดมี่ภาพรวมเรื่องแบบฝึกหัด SAT อย่างเป็นทางการ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กรณีศึกษาในห้องเรียน
ชั้นประถม (เกรด 1-8)Richmond Montessori School กับคานอะคาเดมี่ (เกรด 7 และ 8)| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
คานอะคาเดมี่ในโรงเรียนเขตลอส อัลตอส| ยังไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทย ช่วยแปลได้ ที่นี่ |