คณิตศาสตร์ตามวิชา > แคลคูลัสเชิงปริพันธ์

อินทิกรัล
ปฏิยานุพันธ์ปฏิยานุพันธ์กับอินทิกรัลไม่จำกัดเขต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องอินทิกรัลไม่จำกัดเขตอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ x ยกกำลังค่าหนึ่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปฏิยานุพันธ์ของพจน์ที่ซับซ้อนขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาปฏิยานุพันธ์ด้วยภาพ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กราฟของอินทิกรัลไม่จำกัดเขต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่พบบ่อยปฏิยานุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณฯ และเอกซ์โพเนนเชียล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปฏิยานุพันธ์ของ x^-1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าคงที่ของการอินทิเกรต: ฟังก์ชันตรรกยะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าคงที่ของการอินทิเกรต: ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนชียล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตเป็นพื้นที่การหาค่าอินทิกรัลจำกัดเขตจากกราฟ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขตการอินทิเกรตฟังก์ชันแบบย่อขยาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตผลบวกของฟังก์ชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตบนจุดเดียว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแบ่งช่วงอินทิกรัล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตของฟังก์ชันที่เลื่อนไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสลับขอบของอินทิกรัลจำกัดเขต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขต (กราฟ, 1 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขต (กราฟ, 2 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขต (พีชคณิต): การผสมฟังก์ชัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติของอินทิกรัลจำกัดเขต (พีชคณิต): การแยกช่วง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์สมบัติการอินทิเกรต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลบวกรีมานน์การประมาณรีมานน์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลบวกรีมานน์ที่ทั่วไปยิ่งขึ้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณระยะที่เดินทาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลบวกรีมานน์กับสัญลักษณ์ซิกม่าผลบวกรีมานน์กับสัญลักษณ์ซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ผลบวกรีมานน์เมื่อฟังก์ชันเป็นลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎสี่เหลี่ยมคางหมูการประมาณรีมานน์โดยใช้สี่เหลี่ยมคางหมู| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณพื้นที่ใต้เส้นโค้งโดยใช้สี่เหลี่ยมคางหมู| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตเป็นลิมิตของผลบวกรีมานน์ผลบวกรีมานน์กับอินทิกรัล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดอันดับค่าประมาณพื้นที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันที่กำหนดโดยอินทิกรัลการหาค่าฟังก์ชันที่กำหนดโดยอินทิกรัล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันกำหนดโดยอินทิกรัล: ช่วงสลับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เมื่อฟังก์ชันที่นิยามจากอินทิกรัลเป็น 0| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัสทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประยุกต์ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ขอบทั้งสองข้างเป็นฟังก์ชันของ x| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัส: กฎลูกโซ่การประยุกต์ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาทฤษฎีบทพื้นฐานที่ยากขึ้นเล็กน้อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าอินทิกรัลจำกัดเขตการเชื่อมโยงทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัสข้อหนึ่งกับข้อสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณสำหรับทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัสข้อสอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าอินทิกรัลจำกัดเขตอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตกับพื้นที่เป็นลบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตของฟังก์ชันตรรกยะ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตของฟังก์ชันราก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตของฟังก์ชันตรีโกณฯ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตที่่เกี่ยวข้องกับล็อกธรรมชาติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตของฟังก์ชันเป็นส่วนๆอินทิกรัลจำกัดเขตของฟังก์ชันเป็นส่วนๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลจำกัดเขตของฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลไม่แท้บทนำเรื่องอินทิกรัลไม่แท้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลไม่แท้ที่มีขอบเป็นอนันต์สองตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลไม่แท้ที่ลู่ออก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เทคนิคการอินทิเกรต
การอินทิเกรตตามส่วนการพิสูจน์สูตรการอินทิเกรตตามส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตตามส่วน: ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตตามส่วน: ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตตามส่วน: ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตตามส่วน: ตัวอย่าง 4| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตจำกัดเขตอย่างท้าทาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายเศษส่วนย่อยการกระจายเศษส่วนย่อยเพื่อหาค่าอินทิกรัล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหารพจน์เพื่อหาค่าอินทิกรัล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ uการแทนที่ u| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ u ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ u ตัวอย่าง 3| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ u กับ ln(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
(2^(ln x))/x ปฏิยานุพันธ์ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ u และการแทนที่กลับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ u กับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ u สองครั้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎลูกโซ่ย้อนกลักฎลูกโซ่ย้อนกลับเบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎลูกโซ่ย้อนกลับ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลของ tan x| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตโดยใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติอินทิกรัลของ cos^3(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลของ sin^2(x) cos^3(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อินทิกรัลของ sin^4(x)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ตรีโกณมิติบทนำเรื่องการแทนที่ตรีโกณมิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ด้วย x=sin (theta) อีกตัวอย่างหนึ่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แบบฝึกแทนที่ตรีโกณฯ เพิ่มเติม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ตรีโกณฯ และ u ด้วยกัน (ตอน 1)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ตรีโกณฯ และ u ด้วยกัน (ตอน 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ตรีโกณฯ ด้วยแทนเจนต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การแทนที่ตรีโกณฯ ด้วยแทนเจนต์เพิ่มเติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาการแทนที่ตรีโกณฯ ยาว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประยุกต์ใช้ปริพันธ์
พื้นที่กับการเปลี่ยนแปลงลัพธ์น้ำทั้งหมดในอ่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ใต้ฟังก์ชันอัตรา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเคลื่อนที่บนเส้นรง (แคลคูลัสปริพันธ์)ความเร็วและตำแหน่งจากความเร่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ระหว่างเส้นโค้งพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พืนที่ระหว่างเส้นโค้งที่มีขอบหลายอัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันบนช่วงปิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันบนช่วง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความเร่งเฉลี่ยบนช่วง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยสำหรับอินทิกรัล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความยาวส่วนโค้งการให้เหตุผลสำหรับสูตรความยาวส่วนโค้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตความยาวส่วนโค้ง ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอินทิเกรตความยาวส่วนโค้ง ตัวอย่างอีกอัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทรงตันที่รู้หน้าตัดปริมาตรของทรงตัน: ตัวอย่าง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปริมาตรของทรงตัน: ตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบจานวิธีแบบจานรอบแกน x| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การขยายวิธีแบบจานรอบแกน x โดยทั่วไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบจานรอบแกน y| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบจานหมุนรอบเส้นแนวนอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบจานหมุนรอบเส้นแนวตั้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณอินทิกรัลวิธีแบบจานรอบเส้นแนวตั้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบวงแหวนวิธีแบบจานที่หมุนรอบแกน x| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การขยายวิธีแบบวงแหวนโดยทั่วไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบวงแหวนที่หมุนรอบเส้นตรงที่ไม่ใช่แกนพิกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบวงแหวนที่หมุนรอบเส้นตรงที่ไม่ใช่แกนพิกัด ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบวงแหวนสำหรับการหมุนรอบเส้นแนวตั้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าอินทิกรัลสำหรับวิธีแบบวงแหวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบเปลือกวิธีแบบเปลือกสำหรับการหมุนรอบเส้นแนวตั้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าอินทิกรัลสำหรับตัวอย่างวิธีแบบเปลือก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบเปลือกสำหรับการหมุนรอบเส้นแนวนอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบเปลือกที่มีฟังก์ชันของ x สองตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณอินทิกรัลจากวิธีแบบเปลือก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบเปลือกที่มีฟังก์ชันของ y สองตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีแบบเปลือกที่มีฟังก์ชันของ y สองตัว ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ที่กำหนดโดยกราฟเชิงขั้วสัญชาตญาณเรื่องสูตรพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยกราฟเชิงขั้ว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พื้นที่ระหว่างกราฟเชิงขั้วสองตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าอินทิกรัลจำกัดเขตด้วยเครื่องคิดเลข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความยาวส่วนโค้งของกราฟเชิงขั้การให้เหตุผลสำหรับสูตรความยาวส่วนโค้งเชิงขั้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความยาวส่วนโค้งของกลีบบนกราฟเชิงชั้ว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรม
ลำดับบทนำเรื่องลำดั| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาเทอมของลำดับที่นิยามโดยตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาเทอมที่ 5 ในลำดับที่นิยามแบบเรียกซ้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ลำดับหรือการก้าวแบบเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลู่เข้าและลู่ออกของลำดับลำดับลู่เข้าและลู่ออก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การระบุการลู่เข้าและลู่ออกของลำดับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นิยามลิมิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การพิสจน์ว่าลำดับลู่เข้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมสัญลักษณ์ซิกม่าสำหรับผลบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทนำเรื่องอนุกรมเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเขียนอนุกรมในรูปซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การนนิยามอนุกรมโดยตรง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรสำหรับอนุกรมเลขคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเลขคณิต: สัญลักษณ์ซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเลขคณิต: พจน์ผลบวก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเลขคณิต: สูตรเรียกซ้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาผลบวกของพจน์กำลังสอง n ตัว ตอน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาผลบวกของพจน์กำลังสอง n ตัว ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรทางเลือกสำหรับผลบวกพจน์กำลังสอง n ตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สมบัติสัญลักษณ์ซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญลักษณ์ผลบวกย่อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมอนันต์เป็นลิมิตของผลบวกย่อย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Telescoping series| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลู่ออกของ telescopic series| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตบทนำเรื่องอนุกรมเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตกับสัญลักษณ์ซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตจำกัด: ตัวอย่างสัญลักษณ์ซิกม่า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตจำกัด ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การให้เหตุผลสูตรอนุกรมเรขาคณิตจำกัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตอนันต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตอนันต์เป็นลิมิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าอนุกรมเรขาคณิตอนันต์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าอนุกรมเรขาคณิตอนันต์: อนุกรมลู่ออก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเรขาคณิตลู่เข้าและลู่ออก (มีการจัดพจน์)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอนุกรมเรขาคณิตอนันต์: ลูกบอลกระดอน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ปัญหาอนุกรมเรขาคณิตอนันต์: ทศนิยมซ้ำ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบการลู่เข้าและลู่ออกการทดสอบเทอมที่ n สำหรับการลู่ออก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบอัตราส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รัศมีการลู่เข้าโดยใช้การทดสอบอัตราส่วน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบการเปรียบเทียบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ชื่อว่าอนุกรมฮาร์มอนิกลู่ออก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบเปรียบเทียบเพื่อแสดงการลู่เข้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบการเปรียบเทียบลิมิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบอนุกรมสลับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขและแบบสัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัญชาตญาณเรื่องการทดสอบอินทิกรัล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบอินทิกรัลเพื่อแสดงว่าอนุกรมลู่ออก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณอนุกรมอนันต์การประมาณอนุกรมอนันต์โดยใช้อินทกิรัล ตอน 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณอนุกรมอนันต์โดยใช้อินทกิรัล ตอน 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณค่าคลาดเคลื่อนของอนุกรมสลับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เศษเหลือของอนุกรมสลับ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
รูปฟังก์ชันอนุกรมกำลังโดยใช้พีชคณิตอนุกรมกำลัง รัศมีและช่วงของการลู่เข้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันบนช่วงของการลู่เข้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันเป็นอนุกรมเรขาคณิต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมกำลังโดยใช้การอินทิเกรต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมแมคคลอรินและเอกลักษณ์ของออยเลอร์สัญชาตญาณเรื่องอนุกรมแมคคลอรินและเทย์เลอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเทย์เลอร์ของโคไซน์ที่ 0 (แมคลอริน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเทย์เลอร์ของไซน์ที่ 0 (แมคลอริน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
อนุกรมเทย์เลอร์ของ e กำลัง x ที่ 0 (แมคลอริน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรของออยเลอร์กับเอกลักษณ์ของออยเลอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างอนุกรมแมคคลอริน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าอนุกรมกำลังของฟังก์ชันปริศนา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาอนุกรมกำลังผ่านการอินทิเกรต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณอนุกรมเทย์เลอร์การมองภาพการประมาณอนุกรมเทย์เลอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณอนุกรมเทย์เลอร์โดยทั่วไป| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองภาพอนุกรมเทย์เลอร์สำหรับ e^x| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างอนุกรมแมคคลอริน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาอนุกรมกำลังผ่านการอินทิเกรต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาค่าพหนุามเทย์เลอร์ของอนุพันธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคลาดเคลื่อนของการประมาณพหุนามเทย์เลอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสูจน์: การกำหนดขอบเขตค่าคลาดเคลื่อน หรือเศษเหลือของการประมาณพหุนามเทย์เลอร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ฝึกหัด AP Calculus
คำถาม AP Calculus ABซาลสัมภาษณ์หัวหน้าการสอบ AP Calculus จากคอลเลจบอร์ด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 1 a b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 1 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 1 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2015 2 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2015 2 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2015 2 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 3 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 3 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 3 c d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 4 a b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 4 c d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 5 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 5 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 5 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 5 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 6 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 6 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB/BC 2015 6 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 1 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 1 b c d| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 2 a b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 2 c d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 3 a b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 3 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 4 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 4 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 4 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 4 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 5 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 5 b | คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 5 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 6 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 6 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus AB 2011 6 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำถาม AP Calculus BCข้อสอบ AP Calculus BC 2015 2 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 2 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 2 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 2 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 5 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 5 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 5 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 5 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 6 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 6 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2015 6 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2008 1 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2008 1 b&c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2008 1 c&d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2008 1 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2008 2 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2008 2 b&c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบ AP Calculus BC 2008 2 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 1 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 1 b&c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 1 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 3 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 3 b&c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 6 a| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 6 b| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 6 c| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อสอบอัตนัย AP Calculus BC 2011 6 d| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |