คณิตศาสตร์ตามวิชา > ความน่าจะเป็นและสถิติ

เหตุการณ์ที่เป็นอิสระและไม่เป็นอิสระต่อกัน
ความน่าจะเป็นพื้นฐานบทนำเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
สับเซตของแซมเปิลสเปซ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นอย่างง่าย: ลูกหินสีเหลือง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นอย่างง่าย: ลูกหินที่ไม่ใช่สีฟ้า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แผนภาพเวนน์และการบวกความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นและแผนภาพเวนน์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎการบวกของความน่าจะเป็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เหตุการณ์ประกอบและเป็นอิสระต่อกันความน่าจะเป็นประกอบของเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการโยนเหรียญ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการโยนลูกเต๋า| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นขงการยิงจุดโทษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการยิงสามแต้ม กับการยิงจุดโทษ| ยังไม่เปิดให้แปลซับไตเติ้ลภาษาไทย |
ความน่าจะเป็นที่ไม่มีเหตุการณ์ที่มีโอกาสเท่าๆ กัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน: การทำข้อสอบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของการโยนลููกเต๋ากับเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นแบบขึ้นอยู่ต่อกันบทนำเรื่องความน่าจะเป็นแบบขึ้นอยู่ต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นแบบขึ้นอยู่ต่อกัน: เหรียญ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างความน่าจะเป็นแบบขึ้นอยู่ต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นแบบอิสระต่อกัน กับแบบขึ้นอยู่ต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เพื่อหาการเป็นอิสระต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นแบบขึ้นอยู่ต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหามอนตี้ ฮอลล์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การดำเนินการเซตพื้นฐานอินเตอร์เซกชั่นและยูเนียนของเซต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
คอมพลีเมนต์สัมพัทธ์หรือผลต่างระหว่างเซต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เซตเอกภพและคอมพลีเมนต์สัมบูรณ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
สับเซต สับเซตแท้ และซูเปอร์เซต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
รวมการดำเนินการเซตเข้าด้วยกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นกับคณิตศาสตร์เชิงการจัด
การเรียงสับเปลี่ยนแฟคทอเรียลกับการจัดเรียงที่นั่ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรการเรียงสับเปลี่ยน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำที่มีอักษรสามตัวที่เป็นไปได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ศูนย์แฟคทอเรียลหรือ 0!| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเรียงสี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิธีเลือกเจ้าหน้าที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดหมู่บทนำเรื่องการจัดหมู่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรการจัดหมู่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจัดกลุ่มเพื่อจับมือ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างการจัดหมู่: มือไพ่ 9 ใบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นโดยใช้คณิตศาสตร์เชิงการจัดความน่าจะเป็นกับการนับผลลัพธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: วิธีทั้งหมดที่คุณโยนเหรียญได้| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การได้หัวสองครั้งพอดี (การจัดหมู่)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นกับการจัดหมู่ (2 จาก 2)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นโดยใช้การจัดหมู่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การได้หัวสามครั้งจากการโยนห้าครั้ง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: วิธีต่างๆ เพื่อเลือกเจ้าหน้าที่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: การจัดหมู่กับความน่าจะเป็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: ความน่าจะเป็นลอตเตอรี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นของเมก้า มิลเลียน แจคพอต| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การขยายสัมประสิทธิ์ทวินามโดยทั่วไป (ค่อนข้างยาก)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขกับการจัดหมู่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขกับทฤษฎีของเบย์ส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ปัญหาความน่าจะเป็นวันเกิด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การตัดสินใจด้วยความน่าจะเป็นการทดสอบสมมติฐานอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
แนวคิดเบื้องหลังการทดสอบสมมุติฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเลือกอย่างยุติธรรม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การศึกษาทางสถิติ
คำถามทางสถิติคำถามทางสถิติและไม่ใช่ทางสถิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสื่อค่าค่าเฉลี่ยประชากรจากค่าเฉลี่ยตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างที่สมเหตุสมผล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ประเภทการศึกษาทางสถิติประเภทการศึกษาทางสถิติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สัมพันธ์ร่วมกับการเป็นเหตุเป็นผล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การศึกษาทางสถิติที่เหมาะสม ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบทางสถิติการทดสอบสมมติฐานอย่างง่าย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นัยสำคัญทางสถิติของการทดลอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
นัยสำคัญทางสถิติของอัตราเร็วรถบัส| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ข้อมูลเชิงประเภทตัวอย่างข้อมูลเชิงประเภท| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลเชิงเประเภท| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเติมตารางความถี่สำหรับเหตุการณ์ที่อิสระต่อกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถิติเชิงพรรณนา
การวัดแนวโน้มส่วนกลางบทนำเรื่องสถิติ: ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการกระจายตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าเฉลี่ยและมัธยฐานของการกระจายตัวต่างๆ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การอ้างค่าเฉลี่ยประชากรจากค่าเฉลี่ยตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลอตกล่องและหนวดการอ่านพลอตกล่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างพลอตกล่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พิสัยและค่ากึ่งกลางพิสัย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวัดการกระจาย: พิสัย ความแปรปรวน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความแปรปรวนของประชากร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ความแปรปรวนของตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทบทวนและอธิบายด้วยสัญชาตญาณว่าทำไมเราจึงหารด้วย n-1 ในความแปรปรวนตัวอย่างแบบไม่เอนเอียง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำลองเพื่อแสดงการเอนเอียงในความแปรปรวนตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ทำไมเราหารด้วย n-1 ในความแปรปรวน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การจำลองเพื่ือเป็นหลักฐานว่า n-1 ให้ค่าความแปรปรวนที่ไม่เอนเอียง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าเบี่ียงเบนมาตรฐานตัวอย่างกับการเอนเอียง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถิติ: ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน| คลิปพากย์ภาษาไทย |
สถิติ: สูตรความแปรปรวนอีกสูตร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
วิดีโอเก่าของซาลเรื่องสถิติสถิติ: ค่าเฉลี่ย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถิติ: ความแปรปรวนของประชากร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถิติ: ความแปรปรวนของตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวแปรสุ่มและการกระจายตัวของความน่าจะเป็น
ตัวแปรสุ่มและการกระจายตัวของความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างการกระจายตัวความน่าจะเป็นสำหรับตัวแปรสุ่ม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคาดหมายประกันชีวิตกับความน่าจะเป็นของการตาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การหาข้อมูลจากค่าคาดหมาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กำไรคาดหมายจากตั๋วลอตเตอรี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคาดหมายตอนตกปลา| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบประกันด้วยค่าคาดหมาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กฎของจำนวนมาก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายตัวแบบทวินามการกระจายตัวแบบทวินาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การมองภาพการกระจายตัวแบบทวินาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างความน่าจะเป็นแบบทวินาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การขยายผลยิงได้ k ลูกจาก n ลูก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายตัวความน่าจะเป็นแบบทวินามสำหรับการยิงลูกโทษ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวาดกราฟการกระจายตัวแบบทวินามสำหรับบาสเกตบอล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคาดหมายของการกระจายตัวทวินาม| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กระบวนการปัวซองกระบวนการปัวซอง 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
กระบวนการปัวซอง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์ถดถอย
พลอตแบบกระจายพลอตแบบกระจาย: เวลาเตรียมสอบ ขนาดรองเท้า และคะแนนสอบ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
พลอตแบบกระจาย: คนสูบบุหรี่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การสร้างพลอตแบบกระจาย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบแบบจำลองที่เข้ากับข้อมูล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์สหสัมพันธ์กับการเป็นเหตุเป็นผลกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การลากเส้นตรงให้เข้ากับข้อมูล| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การประมาณเส้นตรงที่เข้ากับข้อมูลมากที่สุด แบบฝึกหัด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองของเส้นตรงถดถอย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ (ตอน 1) เรื่องการทำให้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองของเส้นตรงถดถอยน้อยที่สุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ (ตอน 2) เรื่องการทำให้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองของเส้นตรงถดถอยน้อยที่สุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ (ตอน 3) เรื่องการทำให้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองของเส้นตรงถดถอยน้อยที่สุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
บทพิสูจน์ (ตอน 4) เรื่องการทำให้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองของเส้นตรงถดถอยน้อยที่สุด| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
เส้นตรงถดถอย ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การถดถอย ตัวอย่างที่สอง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่า R-squared หรือ coefficient of determination| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่าง: สัญชาตญาณเรื่องสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การคำนวณค่า R-squared| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Covariancee กับเส้นตรงถดถอย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สถิติเชิงอนุมาน
การกระจายตัวแบบปกติบทนำเรื่องการกระจายตัวแบบปกติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
แบบฝึกหัดการกระจายตัวแบบปกติด้วย excel| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ck12.org ปัญหาการกระจายตัวปกติ: ความเข้าใจเชิงคุณภาพของการกระจายตัวแบบปกติ| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ck12.org ปัญหาการกระจายตัวปกติ: กฎเชิงประจักษ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ck12.org ปัญหาการกระจายตัวปกติ: คะแนน z| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล | คลิปพากย์ภาษาไทย |
ck12.org แบบฝึกหัด: การกระจายตัวแบบปกติกับกฎเชิงประจักษ์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ck12.org: แบบฝึกหัดเพิ่มเติมเรื่องกฎเชิงประจักษ์และคะแนน z| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายตัวของตัวอย่างทฤษฏีบทเข้าสู่ศูนย์กลาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายตัวของตัวอย่างสำหรับค่าเฉลี่ยตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายตัวของตัวอย่างสำหรับค่าเฉลี่ยตัวอย่าง 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
โจทย์ตัวอย่าง เรื่อง การกระจายตัวของตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ช่วงความเชื่อมั่นช่วงความเชื่อมั่น 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ตัวอย่างช่วงความเชื่อมั่น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ช่่วงความเชื่อมั่นสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายตัวแบบแบร์นูลีกับ margin of errorค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของการกระจายตัวแบร์นูลี ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
สูตรค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของการะจายตัวแบร์นูลี| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Margin of error 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Margin of error 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบสมมติฐานที่มีตัวอย่างหนึ่งชุดการทดสอบสมมติฐานกับค่า p| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบหางเดียวและสองหาง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าคลาดเคลื่ือนประเภทที่ 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ค่าสถิติ Z กับค่าสถิติ T| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบสมมติฐานสำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ช่วงความมั่นใจของสถิติ T| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบสมมุติฐานที่มีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบสมมติฐานที่มีตัวอย่างสองชุดความแปรปรวนของผลต่างระหว่างตัวแปรสุ่มสองตัว| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การะจายตัวของผลต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ช่วงความมั่นใจของผลต่างของค่าเฉลี่ย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
คำอธิบายเรื่อง ช่วงความมั่นใจของผลต่างของค่าเฉลี่ย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบสมมติฐานสำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ย| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 1| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การเปรียบเทียบสัดส่วนประชากร 2| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบสัดส่วนประชากร| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การกระจายตัวความน่าจะเป็นแบบไค-สแควร์การกระจายตัวแบบไคสแควร์เบื้องต้น| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การทดสอบไค-สแควร์ของเพียร์สัน (goodness of fit)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
Contingency table ของการทดสอบไค-สแควร์| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การวิเคราะห์ความแปรปรวนANOVA 1: การคำนวณ SST (ผลบวกรวมของกำลังสอง)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ANOVA 2: การคำนวณ SSW และ SSB (tผลบวกรวมของกำลังสองภายในและระหว่างกัน)| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
ANOVA 3: การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |