คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > เกรด 4

การบวกและการลบ
การบวกเลขหลายหลักการบวกเลข 3 หลัก| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกที่มีการจับกลุ่มใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกเลข 3 หลักที่มีการจับกลุ่มใหม่| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |