คณิตศาสตร์ตามระดับชั้น > เกรด 7

จำนวนลบ - การบวกและการลบ
การบวกจำนวนลบเบื้องต้นการบวกจำนวนลบ ตัวอย่าง| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |
การบวกจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างกัน| คลิปพร้อมซับไตเติ้ล |